Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Naklicki Robert

Robert Eugeniusz Naklicki

ur. w 1966 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 62/2016
Biogram
Robert Eugeniusz Naklicki prowadził działalność w latach 1985-1989.
Był współzałożycielem Federacji Młodzieży Walczącej w Szczecinie i współorganizatorem grup wykonawczych FMW. W latach 1986-1987 był aktywnym działaczem Ruchu Wolność i Pokój, a w 1988 r. współzałożycielem tajnej struktury Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Szczecińskim. 
Brał udział w licznych akcjach propagandowych i protestacyjnych mających na celu obalenie systemu komunistycznego w Polsce. Przykładowo na dachu kina „Kosmos” w Szczecinie rozwiesił transparenty WiP. Innym razem w bezpośredniej odległości trybuny honorowej obchodów święta 1-Maja wniósł transparent WiP oraz sporządził na murze okalającym jednostkę wojsk sowieckich w Szczecinie napisy: „17.IX.1939 NAPAD ZSRR na Polskę”; „Mord katyński Pamiętamy”; „42 lata pod okupacją”; „Komunizm to czerwony faszyzm”; „PPR won do Moskwy”.
Zajmował się kolportażem i drukiem materiałów podziemnych, pism i ulotek sygnowanych przez FMW, Ruch WiP i NZS, m.in. „Lustro”, „Ad Vocem” czy „Czarna Skrzynka”. Był uczestnikiem Koła Historycznego przy Duszpasterstwie Akademickim prowadzonego przez księży chrystusowców oraz grupy pomocowej przy kościele św. Andrzeja Boboli, w ramach której rozwoził żywność i pośredniczył w przekazywaniu informacji od i do strajkujących.
Za swoją działalność inwigilowany przez szczecińską Służbę Bezpieczeństwa, wielokrotnie zatrzymywany prewencyjnie na 48 godz., poddawany rewizjom, przesłuchiwany oraz karany przez kolegia ds. wykroczeń.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej