Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Niewiarowski Piotr
Piotr Niewiarowski
ur. w 1967 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 146/2019

Biogram

Piotr Niewiarowski prowadził działalność opozycyjną w latach 1981-1985. 
Był współzałożycielem i członkiem Młodzieżowego Ruchu Oporu oraz członkiem Ruchu Młodzieży Niezależnej. Przeprowadzał akcje malowania na murach i rozrzucania ulotek, a także kolportował materiały bezdebitowe.
08.11.1982 r. został zatrzymany w Schronisku dla Nieletnich w Głogowie, gdzie przebywał do uchylenia zatrzymania w dniu 15.11.1982 r. Wyrokiem z dnia 28.12.1982 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim skazał go na umieszczenie w Zakładzie Poprawczym, zawieszając karę na okres 2 lat i wyznaczając dozór kuratora sądowego. 
Dodatkowo został objęty zastrzeżeniem wyjazdu od 10.11.1982 r. do 10.11.1984 r.
Po wyjściu na wolność nie zaprzestał prowadzenia działalności opozycyjnej, brał udział w licznych akcjach podziemia opozycyjnego. Po rozbiciu MRO, aktywnie zaangażował się w ramach struktur RMN. 
W związku z nielegalną działalnością był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w Gorzowie Wielkopolskim.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN