Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Niewiarowski Piotr

Piotr Niewiarowski

ur. w 1967 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 146/2019
Biogram
Piotr Niewiarowski prowadził działalność opozycyjną w latach 1981-1985. 
Był współzałożycielem i członkiem Młodzieżowego Ruchu Oporu oraz członkiem Ruchu Młodzieży Niezależnej. Przeprowadzał akcje malowania na murach i rozrzucania ulotek, a także kolportował materiały bezdebitowe.
08.11.1982 r. został zatrzymany w Schronisku dla Nieletnich w Głogowie, gdzie przebywał do uchylenia zatrzymania w dniu 15.11.1982 r. Wyrokiem z dnia 28.12.1982 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim skazał go na umieszczenie w Zakładzie Poprawczym, zawieszając karę na okres 2 lat i wyznaczając dozór kuratora sądowego. 
Dodatkowo został objęty zastrzeżeniem wyjazdu od 10.11.1982 r. do 10.11.1984 r.
Po wyjściu na wolność nie zaprzestał prowadzenia działalności opozycyjnej, brał udział w licznych akcjach podziemia opozycyjnego. Po rozbiciu MRO, aktywnie zaangażował się w ramach struktur RMN. 
W związku z nielegalną działalnością był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w Gorzowie Wielkopolskim.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN