Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kucharuk  Jerzy

Jerzy Kucharuk

ur. w 1951 roku w m. Siedlce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 493/2019
Biogram
W 1980 roku był jednym z założycieli NSZZ „Solidarność” w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach gdzie był zatrudniony, jako pracownik techniczny w Instytucie Chemii. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany 13 grudnia 1981 r. i osadzony w ośrodku odosobnienia w Białej Podlaskiej, a od 8.01.1982 r. we Włodawie. Zwolniony z internowania 8 marca 1982 roku, ze względu na stan zdrowia. W latach 1982-1986 był członkiem Tajnej Komisji Zakładowej działającej na terenie WSR-P. Zaangażowany był w kolportaż prasy i wydawnictw niezależnych na terenie Siedlec. Dostarczał także odczynniki chemiczne i poligraficzne niezbędne do działalności podziemnej. Ponadto aktywnie uczestniczył w demonstracjach i akcjach protestacyjnych organizowanych przez siedleckie podziemie. W latach 1983-1986 był współpracownikiem Diecezjalnego Komitetu Charytatywno-Społecznego w Siedlcach. W 1984 roku wykonał ok. 2000 sztuk reprodukcji zdjęć z „Paris Match” przedstawiających zamordowanego ks. Jerzego Popiełuszkę, a następnie je rozpowszechnił, brał także udział w ochronie grobu księdza Jerzego Popiełuszki przy kościele Św. Stanisława Kostki w Warszawie. Z powodu swej działalności był inwigilowany, wielokrotne zatrzymywany na 48 godzin i przesłuchiwany, a w jego mieszkaniu przeprowadzano przeszukania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej