Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Naklicki Andrzej

Andrzej Józef Naklicki

ur. w 1969 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 480/2017
Biogram
Andrzej Józef Naklicki od połowy lat osiemdziesiątych XX wieku prowadził zagrożoną represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę suwerenności i niepodległości. Brał udział w licznych w manifestacjach, akcjach propagandowych i protestacyjnych, organizowanych przez „Solidarność” i ugrupowania niepodległościowe dążące do obalenie systemu komunistycznego w Polsce. Współorganizował wiece i manifestacje w kolejne rocznice Grudnia ’70, Sierpnia ’80, świąt narodowych (3 V, 11 XI). 
Od 1986 r. był członkiem Federacji Młodzieży Walczącej w Szczecinie. W okresie od 1987 r. do 1989 r. angażował się w działalność Ruchu Wolność i Pokój poprzez uczestnictwo w happeningach, akcjach ulotkowo-kolportażowych przed ważnymi rocznicami oraz w malowanie haseł antykomunistycznych w miejscach publicznych. Zajmował się kolportażem i drukiem wydawnictw bezdebitowych, pism i ulotek sygnowanych przez FMW, Ruch WiP i NZS (m.in. „Lustro”, „Ad Vocem”, „Czarna Skrzynka”).
Z powodu prowadzonej aktywności opozycyjnej jak i wydawniczo-kolportażowej był objęty stałą kontrolą operacyjną przez szczecińską Służbę Bezpieczeństwa. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom oraz karany przez Kolegium do spraw Wykroczeń.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN