Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Klażyński Wojciech

Wojciech Jan Klażyński

ur. w 1951 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 152/2024
Biogram
W 1977 r. nawiązał współpracę z Niezależną Oficyną Wydawniczą NOWA. Drukował publikacje, organizował i brał udział w ich kolportażu. Po powstaniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” został przewodniczącym Komisji Zakładowej w miejscu pracy – Dyrekcji Rozbudowy Miasta Warszawa Wschód. 
14 grudnia 1981 r. zwołał zebranie pracowników i próbował zorganizować strajk, za co tego samego dnia rozwiązano z nim umowę o pracę. W związku z opozycyjną działalnością został objęty akcją o kryptonimie „Klon”, realizowaną w pierwszych dniach stanu wojennego, polegającą na prowadzeniu rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z nieinternowanymi działaczami opozycji. 
W latach 80. uczestniczył w kolportażu publikacji innych wydawnictw, m.in. Pokolenia, Oficyny Literackiej, Mostu, Przedświtu, Rytmu. Działalność opozycyjną prowadził nieprzerwanie do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN