Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kozieł Jacek
Jacek Tadeusz Kozieł
ur. w 1960 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2017

Biogram

Jacek Kozieł aktywnie działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów na Uniwersytecie Łódzkim oraz w Studenckim Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania, był współzałożycielem Klubu Samorządnej Rzeczypospolitej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość w Łodzi i Klubu Myśli Katolickiej na UŁ. W listopadzie 1988 r. przystąpił do inicjatorów odbudowy Polskiej Partii Socjalistycznej w Łodzi w postaci Okręgowego Komitetu Robotniczego, któremu w późniejszym okresie przewodniczył. Zajmował się drukiem i kolportażem wydawnictw bezdebitowych, m.in. pisma łódzkiej organizacji PPS „Robotnik” (był redaktorem naczelnym), współorganizował posiedzenia i uczestniczył w zjazdach krajowych członków PPS. W latach 80. podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN