Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kozieł Jacek

Jacek Tadeusz Kozieł

ur. w 1960 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2017
Biogram
Jacek Kozieł aktywnie działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów na Uniwersytecie Łódzkim oraz w Studenckim Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania, był współzałożycielem Klubu Samorządnej Rzeczypospolitej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość w Łodzi i Klubu Myśli Katolickiej na UŁ. W listopadzie 1988 r. przystąpił do inicjatorów odbudowy Polskiej Partii Socjalistycznej w Łodzi w postaci Okręgowego Komitetu Robotniczego, któremu w późniejszym okresie przewodniczył. Zajmował się drukiem i kolportażem wydawnictw bezdebitowych, m.in. pisma łódzkiej organizacji PPS „Robotnik” (był redaktorem naczelnym), współorganizował posiedzenia i uczestniczył w zjazdach krajowych członków PPS. W latach 80. podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN