Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lizer Stanisław

Stanisław Lizer

ur. w 1940 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 479/2017
Biogram
Pan Stanisław Lizer był pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Należał do NSZZ „Solidarność”. 
W 1981 r. podjął się roli mediatora pomiędzy Międzyzakładową Komisją Robotniczą NSZZ „Solidarność” w Jastrzębiu-Zdroju a Międzyzakładowym Komitetem Założycielskim NSZZ „Solidarność” w Katowicach. Jego celem było nakłonienie obu organizacji do podjęcia wspólnych działań. Objął również stanowisko doradcy prawnego NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie włączył się w pomoc osobom internowanym i ich rodzinom, udzielając im pomocy prawnej, uczestnicząc w zbiorkach pieniężnych oraz innych akcjach pomocowych, polegających na organizacji pomocy materialnej. Ponadto Pan Stanisław Lizer przygotowywał szereg opinii prawnych i propozycji działalności NSZZ „Solidarność” na przyszłość, co było przydatne po ukonstytuowaniu się jego struktur na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz w Regionie Śląsko-Dąbrowskim. 
Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności oraz kontakty z opozycjonistami, Pan Stanisław Lizer otrzymał zastrzeżenie wyjazdu za granice w okresie od 6 III 1982 r. do 1 V 1986 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej