Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Koszewska Katarzyna

Katarzyna Anna Koszewska

ur. w 1967 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2015
Biogram
W latach 1987-1989 uczestniczyła w spotkaniach Koła Historycznego przy Duszpasterstwie Akademickim Księży Chrystusowców przy ul. Bogurodzicy w Szczecinie. Członkowie Koła pod pozorem społecznej działalności Kościoła prowadzili działalność opozycyjną. Organizowali wykłady na temat najnowszej historii Polski, sytuacji społeczno- politycznej Polski i świata oraz spotkania z kombatantami i członkami opozycji antykomunistycznej. Pani Katarzyna Koszewska prowadziła bibliotekę wydawnictw bezdebitowych, pochodzących ze zbiorów biblioteki Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Rolniczej w Szczecinie i organizowała niezależny ruch czytelniczy w środowisku uczestników „Spotkań z Historią” oraz na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, którego była studentką Od pierwszej połowy 1988 r. zaangażowała się w działalność konspiracyjnych struktur Konfederacji Polski Niepodległej w Szczecinie. Kolportowała wydawnictwa KPN. 
11 listopada 1988 r. uczestniczyła w manifestacji ulicznej, mszy św. z okazji 70. rocznicy odzyskania niepodległości i marszu z pochodniami na grób gen. WP Aleksandra Litwinowicza. Aktywnie uczestniczyła w kampanii wyborczej KPN przed wyborami parlamentarnymi 4 czerwca 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków