Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Sidorczuk Franciszek
Franciszek Ryszard Sidorczuk
ur. w 1953 roku w m. Trzcińsko-Zdrój
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 303/2018

Biogram

Franciszek Sidorczuk był wieloletnim członkiem NSZZ „Solidarność”. Pomimo zdelegalizowania związku nie odstąpił od działalności związkowej. 
W dniu 17.12.1981 r. został aresztowany na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Gryfinie w związku z posiadaniem dokumentów związkowych stanowiących instrukcję dotyczącą proklamowania strajku generalnego w PRL oraz rozpowszechnianiem ich treści. Osadzony w Areszcie Śledczym w Szczecinie. Prokuratura Rejonowa w Gryfinie 23.01.1982 r. wydała postanowienie o uchyleniu środka zapobiegawczego. Franciszek Sidorczuk został zwolniony z aresztu w dniu 26.01.1982 r.
W latach 1982-1984 pozostawał pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN