Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Eugeniusz Liszewski

ur. w 1955 roku w m. Okrągła Łąka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 38/2022
Biogram
Pan Eugeniusz Liszewski od września 1980 r. był działaczem NSZZ „Solidarność”. W dniach 14-17 grudnia 1981 r. brał udział w strajku okupacyjnym w Zakładach Robót Górniczych Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi w Lubinie. W latach 1982-1983 był członkiem Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZG „Rudna” w Lubinie. 28 marca 1983 r. został tymczasowo aresztowany i oskarżony o to, że w okresie od marca 1982 r. do lutego 1983 r. w Polkowicach działając z innymi osobami utworzył Podziemny Komitet NSZZ „Solidarność” ZG „Rudna”, uczestniczył w konspiracyjnych zebraniach komitetu koordynującego działalność organizatorską i finansową 12 kwietnia 1983 r.  prokurator przedstawił Panu Eugeniuszowi Liszewskiemu zarzut, że od lipca 1982 r. do marca 1983 r. w Polkowicach działając w porozumieniu z innymi osobami czynił przygotowania w celu spowodowania w miejscach publicznych eksplozji materiałów wybuchowych. 1 sierpnia 1983 r. Prokurator Rejonowy w Lubinie na mocy ustawy o amnestii z dnia 21 lipca 1983 r. umorzył postepowanie przygotowawcze wobec Pana Eugeniusza Liszewskiego w związku z prowadzona działalnością opozycyjną. Pomimo umorzenia postępowania pozostawał on w areszcie za działania mające na celu spowodowanie eksplozji materiałów wybuchowych. Za co ostatecznie 30 września  1983 r. został skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, karę grzywny w wys. 20 tys. oraz zwrot 8,5 tys. zł kosztów sądowych. 1 października 1983 r. został zwolniony z Aresztu Śledczego we Wrocławiu.
W latach 1983-1989 był kolporterem wydawnictw podziemnych „Solidarność Walcząca”, „Żądło Robola”, „Afirmacja", „Wolny Głos” i innych. W latach 1984-1989 był również członkiem „Solidarności Walczącej” w Lubinie oraz członkiem Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. W 1988 r. był współorganizatorem Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” oraz strajku w Zakładach Robót Górniczych Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi w Lubinie.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków