Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szablewski Alojzy

Alojzy Antoni Szablewski

ur. w 1925 roku w m. Tczew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 64/2016
Biogram
Alojzy Szablewski, w czasie II wojny światowej był żołnierzem AK, wieloletni pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina, był członkiem Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność".
Od 1978 r. współpracował ze środowiskiem Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Brał udział w strajku w sierpniu 1980 r., następnie został działaczem NSZZ „Solidarność” w SG. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział od 13.12.1981 r. do 15.12.1981 r. w strajku w Stoczni Gdańskiej. Po pacyfikacji stoczni został zatrzymany i 16.12.1981 r. tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 28.05.1982 r. skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu (tego samego dnia opuścił mury Aresztu Śledczego w Gdańsku). Kontynuował działalność opozycyjną w konspiracji stając na czele Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w SG. W 1988 r. był przewodniczącym Komitetu Strajkowego w SG podczas strajków w maju i sierpniu. W latach 1988-1989 posiadał zastrzeżone wyjazdy zagranicę.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej