Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mielczarek Daniela

Daniela Urszula Mielczarek

ur. w 1955 roku w m. Głogów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
W okresie od 1982 r. do grudnia 1983 r. należała do nielegalnych struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. Zajmowała się kolportażem biuletynu „Feniks”, oraz zbieraniem składek pieniężnych na działalność podziemną „Solidarności”. Ponadto utrzymywała kontakty z osobami, które pełniły funkcje kierownicze i organizatorskie w ramach nielegalnych struktur NSZZ „S”. Za prowadzoną działalność w dniu 14 kwietnia 1984 r. została tymczasowo aresztowana i osadzona w Zakładzie Karnym w Krzywańcu. Zwolniona 25 lipca 1984 r. na mocy ustawy o amnestii. 
Po zwolnieniu z aresztowania kontynuowała działalność opozycyjną jako właścicielka punktu poligraficznego nielegalnej struktury Tymczasowej Podziemnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Głogowie. W okresie od 1985 r. do 1988 r. udostępniała swoje mieszkanie do drukowania wydawnictw podziemnych m.in. „Biuletynu Informacyjnego” i „Śpiewnika pieśni patriotycznych”. Za powyższe została ukarana przez Kolegium ds. Wykroczeń karą grzywny oraz orzeczono przepadek urządzeń poligraficznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN