Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kęcik Jerzy

Jerzy Zbigniew Kęcik

ur. w 1952 roku w m. Kazimierz Dolny
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2012
Biogram
Od września 1980 r. był członkiem i współzałożycielem struktur NSZZ ,,Solidarność” Regionu Bydgoskiego. Zorganizował strajk i został przewodniczącym Komitetu Strajkowego we wrześniu 1980 r., następnie przewodniczył Komitetowi Założycielskiemu Związku w Zakładach Sprzętu Instalacyjnego ,,Polam” w Nakle n. Notecią. Był jednym z inicjatorów powołania Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Nakle. Od stycznia 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Oddziału Zarządu Regionu w Nakle, a od lipca 1981 r. zasiadał jako członek w Zarządzie Regionu. W lutym 1981 r. wsparł, zakończoną sukcesem, inicjatywę przekazania budynku Komitetu Miejskiego PZPR w Nakle na działalność przedszkola. W dniach 19-20 marca 1981 r. był uczestnikiem nadzwyczajnej narady bydgoskiego MKZ w związku z zajściami w Wojewódzkiej Radzie Narodowej. W latach 1983-1984 należał do kilkunastoosobowej grupy prowadzącej w zorganizowany sposób kolportaż nielegalnej literatury oraz szkolenia dla działaczy podziemia. 
1 marca 1984 r. został zatrzymany, a dnia następnego aresztowany za niezaprzestanie działalności w strukturach ,,Solidarności” oraz sporządzanie i rozprowadzanie nielegalnych wydawnictw. Wolność odzyskał 27 lipca 1984 r. w związku z umorzeniem postępowania na mocy przepisów ustawy o amnestii. Został jednak zwolniony z pracy. Był autorem odezw i ulotek podziemnej ,,Solidarności” w Nakle oraz współorganizatorem mszy za Ojczyznę w Bydgoszczy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ Solidarność 1980-1989. Tom 3. Polska północna, Warszawa 2010
    • Zarys dziejów NSZZ Solidarność Regionu Bydgoskiego, Gdańsk 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN