Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wojciech Krzysztof Walczak

ur. w 1959 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2017
Biogram
Od 1978 r. jako uczestnik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela drukował i kolportował  niezależne pismo „Opinia”. We wrześniu 1980 r. współorganizował struktury Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Łódzkim, został przewodniczącym Uczelnianego Komitetu Założycielskiego/Zarządu Uczelnianego UŁ. Był jednym z inicjatorów strajków studentów łódzkich w styczniu i lutym 1981 r., przewodniczył Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej prowadzącej negocjacje z Komisją Międzyresortową, 18.02.1981 r. podpisał porozumienie łódzkie. Podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów NZS w kwietniu 1981 r. objął funkcję wiceprzewodniczącego prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej. Po ogłoszeniu stanu wojennego ukrywał się, 8.02.1982 r. został zatrzymany i internowany w ośrodkach odosobnienia w Łowiczu i Kwidzynie. Po zwolnieniu (6.12.1982 r.) organizował spotkania byłych działaczy NZS, aktywnie uczestniczył w przygotowaniu wyborów do Samorządu Studenckiego UŁ (1983), angażował się w działalność Duszpasterstwa Środowisk Twórczych przy kościele oo. jezuitów w Łodzi (1983-1990). W 1984 r. współtworzył audycję radiową Studenckiego Radia „Żak” dotyczącą strajków studenckich w 1981 r. W latach 1979-1988 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej