Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wieczorek Andrzej

Andrzej Wieczorek

ur. w 1948 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
Był członkiem Prezydium Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Warszawskich Zakładach Telewizyjnych. 11 maja 1982 r. podczas pracy zorganizował grupę osób, która pod jego przewodnictwem zwróciła się do komisarza wojskowego przy WZT z żądaniem zwolnienia z internowania jednego z kolegów. W związku z podejrzeniem, iż będzie próbował organizować akcje protestacyjne, w dniu 14 maja 1982 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie - Białołęce. Z internowania został zwolniony w dniu 12 lipca 1982 r. W związku z działalnością opozycyjną, w latach 1983-1989 był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej