Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Koleja Edward

Edward Koleja

ur. w 1939 roku w m. Wolica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 401/2016
Biogram
Aktywnie angażował się w działania na rzecz utworzenia niezależnego ruchu chłopskiego na wsi. Utrzymywał kontakty z działaczami Komitetu Obrony Robotników i Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W dniu 25 sierpnia 1978 r., wraz z innymi działaczami, podpisał wniosek obywatelski do Sejmu PRL „O przyspieszoną nowelizację ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym i innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin". W dniu 10 września 1978 r. był sygnatariuszem tzw. Rezolucji Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Związku Zawodowego Rolników, którego był członkiem. W dniu 2 czerwca 1979 r. wraz z grupą 21 działaczy współtworzył Niezależny Ośrodek Myśli Ludowej. Od 1979 r. pracował także w zespole redakcyjnym niezależnego miesięcznika dla rolników „Placówka", wydawanego przez Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej. Współpracował również z pismem „Postęp. Kwartalnik Niezależny", propagującym m. in. tworzenie niezależnych związków zawodowych. Zajmował się także kolportażem wydawnictw bezdebitowych w środowisku lokalnym. Brał udział w działaniach na rzecz utworzenia tzw. Uniwersytetu Ludowego, którego zjazdy odbywały się w Zbroszy Dużej. Od sierpnia 1980 r. uaktywnił swoją działalność w kierunku tworzenia chłopskich związków zawodowych. W dniu 7 września 1980 r. uczestniczył w spotkaniu założycielskim Wolnych Związków Zawodowych Rolników i został wybrany na sekretarza związku Następnie prowadził działalność w ramach NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska" Ziemi Grójeckiej. Wiosną 1982 r. uczestniczył w nielegalnym zebraniu opozycji politycznej zorganizowanym w mieszkaniu W. Ferensa, którego organizatorem był Józef Teliga. Z kolei w dniu 22 maja 1988 r. uczestniczył w spotkaniu działaczy opozycyjnych, które odbyło się w kościele parafialnym w Zbroszy Dużej.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN