Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jarosław Maciejewski

ur. w 1924 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 488/2019
Biogram
Profesor, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej oraz prorektor ds. studenckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
W 1956 r. odpowiedzialnością za ofiary Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r. publicznie obarczył Wojewódzki Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu. 
W latach 1976–1979 współpracował z Komitetem Obrony Robotników i Komitetem Samoobrony Społecznej KOR, był wychowawcą i opiekunem członków nielegalnych organizacji antykomunistycznych. Stanął w obronie wydalonego z uczelni dr. Stanisława Barańczaka, członka i działacza KOR, który w wyniku jego interwencji został przywrócony do pracy. W latach 70-tych i 80-tych był współautorem i sygnatariuszem listów o charakterze antykomunistycznym, w tym petycji wydawanych przez KSS KOR w Poznaniu. Ponadto był sygnatariuszem apelu popierającego postulaty strajkujących stoczniowców w lipcu i sierpniu 1980 r. oraz wspierał pracowników Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu. Był jednym z pomysłodawców zorganizowania NSZZ „Solidarność” w Instytucie Filologii Polskiej UAM. 
Z jego inicjatywy powstały petycje i listy protestacyjne w obronie aresztowanych w tym czasie studentów. 20 stycznia 1982 r. decyzją ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki został odwołany z funkcji prorektora. W latach 1984–1987 w całej Polsce wygłaszał wykłady propagujące wiedzę na temat Czerwca ‘56. W 1981  r. był redaktorem i współautorem pierwszego opracowania relacjonującego poznański bunt robotniczy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej