Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kazański Jerzy
Jerzy Mirosław Kazański
ur. w 1946 roku w m. Pobiedna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 320/2019

Biogram

Pracownik Stoczni Gdańskiej, uczestnik strajku w Stoczni w sierpniu 1980 r., członek NSZZ „Solidarność”.  Przewodniczący Komisji Wydziałowej na Wydz. C-2, członek KZ. W grudniu 1981 r. uczestnik strajku w SG. W dniach 11-12 października 1982 r. współorganizator strajku przeciwko delegalizacji „S”. Zajmował się kolportażem podziemnych wydawnictw i ulotek. Za swą działalność został internowany od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. w Wojskowym Obozie Specjalnym w Trzebiatowie. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności