Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lentowicz Helena

Helena Lentowicz

ur. w 1925 roku w m. Mszadla
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 169/2018
Biogram
W dniu 30 maja 1960 r. brała udział w walce o Dom Katolicki w Zielonej Górze. Był to protest mieszkańców Zielonej Góry przeciwko decyzji władz nakazującej Kościołowi opuszczenie pomieszczeń (sal katechetycznych) w budynku. W walkach z Milicją Obywatelską wzięło udział kilka tysięcy mieszkańców miasta. 26 sierpnia 1960 r. Sąd Powiatowy w Zielonej Górze uznał Helenę Lentowicz winną działania z pobudek „chuligańskich i dopuszczenia się czynnej napaści na funkcjonariuszy milicji”. Została skazana na karę 1 roku pozbawienia wolności. W wyniku rewizji wyroku Sąd Wojewódzki w Zielonej Górze 17 stycznia 1961 r. zawiesił wykonanie wyroku Sądu Powiatowego w Zielonej Górze na 3 lata, w tym też dniu opuściła więzienie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN