Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wuj Roman
Roman Wuj
ur. w 1934 roku w m. Rudawka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 340/2012

Biogram

Od 1980 r. był działaczem NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w organizację pomocy rodzinom osób represjonowanych, m.in. w zbiórkę pieniędzy. Uczestniczył w akcjach ulotkowych i plakatowych. W dniu 31 sierpnia 1982 r. brał udział w manifestacji mieszkańców Starachowic, protestując przeciwko trwającemu stanowi wojennemu. Kolportował ulotki na terenie Fabryki Samochodów Ciężarowych w Starachowicach.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

P. Perchel, R. Adamczyk, Alfabet starachowickiej opozycji, Starachowice 2010