Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Lech Tadeusz Filus

ur. w 1953 roku w m. Siedlce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 300/2012
Biogram
Od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Białostockich Zakładach Podzespołów Telewizyjnych „Unitra-Biazet”. Od kwietnia 1983 r. podjął pracę w Podlaskiej Spółdzielni Inwalidów-Zakładzie Produkcji Sprężyn, gdzie aktywnie zaangażował się w działalność opozycyjną w podziemnych strukturach siedleckiej „Solidarności”. Zajmował się kolportażem wydawnictw i prasy podziemnej, rozpowszechnianiem kaset magnetofonowych i video z nagraniami wydawnictw opozycyjnych, oraz zbieraniem składek na te cele. Brał również udział w manifestacjach opozycyjnych odbywających się w Siedlcach m.in. pod pomnikiem Kościuszki. W lipcu 1987 r. za przechowywanie podziemnych wydawnictw, został przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Siedlce ukarany grzywną w wysokości 20 tys. zł oraz przepadkiem zatrzymanych publikacji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • T. Olko, Leksykon siedleckiej opozycji niepodległościowej, Siedlce 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN