Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bąk Piotr

Piotr Bąk

ur. w 1958 roku w m. Zakopane
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 41/2013
Biogram
Był związany z niezależnymi strukturami harcerskimi. W październiku 1980 r. uczestniczył w zbiórce założycielskiej Porozumienia Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego. Działał Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Małkowskiego, w jednej z najaktywniejszych grup niezależnego ruchu skautowego w kraju. We wrześniu 1982 r. nastąpiło samorozwiązanie struktur KIHAM zdelegalizowanych przez władze ZHP. Był komendantem największego (po wprowadzeniu stanu wojennego) zlotu niezależnego harcerstwa, zorganizowanego przez niejawną organizację Ruch Harcerski, który odbył się w dniach 24-27 maja 1984 r. w Tarach. Jako instruktor harcerski o jednoznacznie antyreżimowych poglądach do 1988 r. pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Hauser, M. Kapusta, Harcerstwo duchowej niepdległości, Kraków 2009
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN