Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Michał Jung

ur. w 1946 roku w m. Nowy Sącz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 41/2013
Biogram
Był pracownikiem Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego a jednocześnie członkiem Komitetu Koordynacyjnego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Nowym Sączu. 13 grudnia 1981 r. został internowany jako „inicjator strajków w WPK w Nowym Sączu, posiadający bardzo duży wpływ na załogę i negatywnie ustosunkowany do obecnej rzeczywistości i Partii” i przetransportowany do Ośrodka Odosobnienia w Załężu. Uchylenie decyzji o internowaniu nastąpiło w dniu 26 kwietnia 1982 r. Po powrocie do miejsca zamieszkania był nadal kontrolowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Kontaktował się z byłymi działaczami NSZZ „Solidarność” oraz współorganizował zbiórki pieniężne na cele pomocy dla byłych członków Związku. W wyniku tych działań przeprowadzono z nim kilka rozmów „profilaktyczno-ostrzegawczych”. W 1984 r. zorganizował na terenie WPK Nowy Sącz aktywną akcję propagandową wśród pracowników tego przedsiębiorstwa, mającą na celu zbojkotowanie wyborów. Sugerował kierowcom aby na czas wyborów postarali się o uzyskanie zwolnień lekarskich. Miałoby to zdezorganizować komunikację autobusową w regionie i uniemożliwić ludziom wzięcie udziału w wyborach. W 1985 r. nawoływał do odstąpienia od udziału w pochodzie pierwszomajowym, co też spowodowało wezwanie go przez funkcjonariuszy SB na rozmowę ostrzegawczą.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN