Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Halina Aleksandra Grzybowska
ur. w 1941 roku w m. Kłobuck
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 136/2017

Biogram

Pani Halina Grzybowska od września 1980 r. była aktywnym członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W 1981 r. została członkiem Zarządu Regionu Częstochowa. W tym czasie była współredaktorem „Biuletynu Solidarności Regionu Częstochowa”. 
W dniu 13 XII 1981 r . została internowana. Przebywała w Lublińcu i Darłówku. Zwolniona została w dniu 2 VII 1982 r. 
Po zwolnieniu nie zaprzestała kontaktować się z członkami zdelegalizowanych struktur NSZZ ”Solidarność”, a także członkami nielegalnych podziemnych struktur powstałych po wprowadzeniu stanu wojennego. Organizowała zbiórki pieniężne dla osób represjonowanych. 
W latach 1984-1989 aktywnie uczestniczyła w Duszpasterstwie Akademickim przy kościele św. Wojciecha w Częstochowie. Wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana. 
Od 1984 r. była współpracownikiem podziemnego pisma „CDN”. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej