Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Laskowicz Stanisław

Stanisław Laskowicz

ur. w 1951 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 131/2017
Biogram
Stanisław Laskowicz w sierpniu 1980 r., jako pracownik Zakładów Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Predom-Polar” we Wrocławiu, był współorganizatorem strajku w miejscu pracy. W 1981 r. został członkiem prezydium  Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego zbierał informacje na temat sytuacji panującej w zakładzie pracy oraz współpracował z Regionalnym Komitetem Strajkowym we Wrocławiu. Jego działalność w konspiracji polegała również na zbieraniu składek pieniężnych, kolportażu ulotek oraz podziemnych wydawnictw. 
W związku z ujawnieniem przez Służbę Bezpieczeństwa prowadzonej przez niego działalności został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, gdzie przebywał w okresie 16.04-01.07.1982 r.
Po powrocie do Wrocławia, kontynuował działalność podziemną, organizując w swoim mieszkaniu konspiracyjne spotkania, przechowując ryzy papieru, który był wykorzystywany do drukowania podziemnej prasy oraz uczestnicząc w akcjach kolportażu ulotek.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej