Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kryda Stanisław

Stanisław Witold Kryda

ur. w 1957 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 84/2019
Biogram
Był słuchaczem Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie. W dniach od 25 listopada do 2 grudnia 1981 r. z powodu podporządkowania uczelni przepisom ustawy o szkolnictwie wojskowym w szkole wybuch strajk. Stanisław Kryda wszedł w skład Komitetu Strajkowego. 30 listopada 1981 r. uchwałą Rady Ministrów uczelnia została rozwiązana. Pomimo podjętych mediacji, strajk trwał nadal. 2 grudnia 1981 r. strajk został zakończony interwencją sił ZOMO i MO. Studenci, którzy odmówili podpisania deklaracji lojalności nie zostali przyjęci do nowoutworzonej w miejsce WOSP Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, nie mogli też uczyć się na innych tego typu uczelniach w Polsce. Wśród osób, które nie podpisały „lojalki” i tym samym nie mogły kontynuować nauki był Stanisław Kryda. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 2, Warszawa 2012
    • 35. Rocznica strajku w Wyższej Szkole Pożarniczej. Wspomnienia. Warszawa 2016
    • XXV rocznica strajku: materiały archiwalne, wybór mat. Krystyna Kolasińska, Zbigniew Szablewski, Warszawa 2006