Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wojciech Swakoń

ur. w 1960 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2017
Biogram
Pan Wojciech Swakoń w latach 1981–1985 był działaczem Niezależnego Związku Studentów na Politechnice Wrocławskiej, współzałożycielem i redaktorem pisma tegoż ugrupowania pt. „Na Indeksie” oraz kolporterem podziemnych wydawnictw. W 1985 r. związał się z Ruchem Wolnych Demokratów we Wrocławiu oraz Duszpasterstwem Ludzi Pracy przy parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie. 
W latach 1985–1990 współpracował z Regionalnym Komitetem Strajkowym NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, a także był współtwórcą i redaktorem podziemnego pisma pt. „Gazeta Lubińska”. W latach 1988–1989 działał w Porozumieniu na Rzecz Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w NSZZ „S”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej