Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Waldemar Lech Szkiela

ur. w 1955 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 189/2014
Biogram
Był aktywnym działaczem opozycyjnym, zaangażowanym w działalność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Zakładów Mechanicznych im. Marcelego Nowotki w Warszawie. Od 1982 działał jako drukarz Związkowego Biuletynu Informacyjnego „Reduta” wydawanego przez Tymczasowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” w ZM im. Marcelego Nowotki oraz dwutygodnika „KOS”. W latach 1982-1989 był działaczem Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Solidarności w Warszawie. W okresie od 1984 r. do 1988 r. współorganizował sieci poligraficzne w Warszawie, w których drukowano m.in. pisma: „Reduta”, „KOS”, „Tygodnik Mazowsze”. Od 1984 r. pełnił rolę redaktora „Reduty”, współtwórcy wydawnictwa TKZ „Solidarność” ZM im. M. Nowotki, które drukowało prasę podziemną, znaczki poczt podziemnych, karty świąteczne, książki (m.in. Kazania patriotyczne księdza Jerzego, Wojna z narodem – wywiad z płk. Kuklińskim, Archipelag Gułag). W latach 1986-1988 był członkiem Tymczasowej Komisji Robotniczej „Solidarności” w ZM im. M. Nowotki w Warszawie. Na terenie zakładu prowadził konspiracyjną działalność związkową (zbieranie składek, wypłaty zasiłków i zapomóg, kolportaż prasy podziemnej, książek), organizował Komisję Socjalną rozdzielającą pomoc finansową i rzeczową napływającą od emigracji z Wielkiej Brytanii (odzież dla dzieci, witaminy i odżywki dla niemowląt, leki, sprzęt rehabilitacyjny). We wrześniu 1988 zorganizował 100-osobową delegację „Solidarności” z ZM im. M. Nowotki na Pielgrzymkę Świata Pracy na Jasną Górę w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele św. Klemensa Dworzaka w Warszawie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 2, Warszawa 2012