Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Bocheński Zbigniew
Zbigniew Zygmunt Bocheński
ur. w 1934 roku w m. Nowy Sącz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 172/2019

Biogram

Pracownik Zakładów Naprawy Taboru Kolejowego w Nowym Sączu. Od jesieni 1980 r. w strukturach NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Przewodniczący Komisji Oddziałowej oraz członek Komisji Zakładowej związku w ZNTK. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w podziemnych strukturach „Solidarności”. Uczestnik akcji ulotkowych, kolporter wydawnictw drugoobiegowych, organizator pomocy dla rodzin osób represjonowanych. 
W dniu 18 kwietnia 1984 r. aresztowany pod zarzutami kontynuowania działalności związkowej oraz kolportażu druków bezdebitowych. Zwolniony 26 lipca 1984 r. po umorzeniu postępowania karnego na mocy przepisów amnestyjnych. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności