Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Haczewska Barbara

Barbara Maria Haczewska

ur. w 1942 roku w m. Łuków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 372/2016
Biogram
Od powstania NSZZ „Solidarność” była aktywną działaczką związkową, zaangażowaną w tworzenie struktur związku w oświacie i organizatorką struktur „Solidarności” w zakładach pracy Lubelszczyzny. Była członkiem Komitetu Założycielskiego, następnie przewodnicząca Komisji Zakładowej w VII LO w Lublinie, gdzie pracowała jako nauczyciel geografii i wychowawca młodzieży. W listopadzie 1980 r. uczestniczyła w strajku nauczycieli w Gdańsku. Pani Barbara Haczewska była także członkiem Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „S”, pracowała w Sekcji Oświaty i Wychowania. Jako delegat Zarządu Regionu brała udział w I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. W listopadzie 1981 weszła w skład Regionalnego Komitetu Strajkowego Szkół i 19 listopada zorganizowała strajk czynny nauczycieli w swojej szkole LO im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie, co zapoczątkowało falę strajków w 24 innych szkołach Lubelszczyzny o samorządność szkół i zmiany podstawy programowej. Po ogłoszeniu stanu wojennego w dniach 13-17 grudnia 1981 r., jako członek - założyciel Regionalnego Komitetu Strajkowego, uczestniczyła w strajku okupacyjnym w WSK PZL Świdnik. Po pacyfikacji strajku przez 3 doby ukrywała się w podziemiach WSK PZL, odniosła znaczny uszczerbek na zdrowiu. Pozostawała w ukryciu do kwietnia 1982 roku . Po powrocie do domu, mimo, że pozostawała bez pracy -zwolniona 4 stycznia 1982 r., podjęła działalność konspiracyjną. Była współorganizatorką systemu podziemnego nauczania licealistów z zakresu historii oraz wraz z mężem uczestniczyła w tworzeniu podziemnego Radia „S” na Lubelszczyźnie. W latach 1987-1988 także wspólnie z mężem organizowała w swoim domu seanse kina domowego - filmów niedopuszczonych do projekcji przez cenzurę oraz zbierała informacje dot. podziemnej działalności, które były przekazywane do Radia Wolna Europa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Zenobia Kitówna Nasz jest ten dzień. Nauczyciele Regionu Środkowo-Wschodniego wobec komunizmu w latach 1980-1989, IPN, Sandomierz 2011
    • NSZZ Solidarność 1980-1989 t.5 Polska Środkowo-Wschodnia, Wydawnictwo IPN pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry, Warszawa 2010