Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Włodzimierz Czesław Gapys
ur. w 1958 roku w m. Mikołów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2019

Biogram

Pan Włodzimierz Gapys w dniach 13-15 XII 1981 r. brał udział w strajku w KWK „Jastrzębie”. 
Podczas pacyfikacji kopalni przez jednostki ZOMO dnia 15 XII 1981 r. pomagał rannym górnikom. 
Ponownie wziął udział w strajku w KWK „Jastrzębie” w dniach 18-27 VIII 1988 r., podczas strajku pełnił służby wartownicze na terenie całej kopalni. W obronie zwolnionych z kopalni górników wziął udział w okupacji Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju. 
W latach 1981-89 brał udział w kolportażu ulotek i czasopism bezdebitowych, zbierał pieniądze dla rodzin represjonowanych górników, uczestniczył w pikietach i demonstracjach na terenie całego kraju.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków