Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Godlewski Józef

Józef Godlewski

ur. w 1954 roku w m. Wygorzel
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 372/2016
Biogram
Prowadził działalność opozycyjną od połowy lat 70-tych. Związany z Komitetem Obrony Robotników, zaangażowany był w kolportaż wydawnictw KSS KOR w Lublinie. Aktywnie działał także w duszpasterstwie dominikańskim Ojca Ludwika Wiśniewskiego, zwornika ówczesnych środowisk opozycji lubelskiej. Od powstania NSZZ „Solidarność” stał się aktywnym członkiem tego związku, był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Energetycznych w Lublinie. Był również pracownikiem Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego. Pracował w dziale interwencji, a następnie na stanowisku referenta ds. osobowych i socjalnych. 13 .12.1981 r. skutecznie przeprowadził akcję zabezpieczenia i wywiezienia znacznej części akt z siedziby Zarządu Regionu. Mimo przeprowadzenia z nim w dniu 15.12.1981 r. rozmowy ostrzegawczej, w ramach akcji „Klon”, polegającej na rozmowach profilaktyczno-ostrzegawczych z  działaczami "Solidarności” nietypowanymi do internowania, w celu ich zastraszenia i zniechęcenia do dalszej działalności opozycyjnej, włączył się aktywnie w tworzenie podziemnych struktur „Solidarności”. Utrzymywał kontakty z działaczami podziemnej „Solidarności” w Świdniku i Lublinie. Uczestniczył w kolportażu wydawnictw podziemnych i ulotek. Z powodu tej działalności w okresie od 5.11.1982 r. do 3. 02.1983 r. został internowany i represjonowany w specjalnym obozie wojskowym w Czerwonym Borze. Po zwolnieniu z przymusowych ćwiczeń wojskowych w Czerwonym Borze kontynuował działalność opozycyjną i kolporterską. Rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw stało się podstawą objęcia go postępowaniem prokuratorskim. W 1987 r. zmuszony do zwolnienia się z pracy w Zakładach Energetycznych Lublin, zatrudniony został w Lubelskich Zakładach Zielarskich Herbapol, gdzie podjął także aktywne działania zmierzające do wznowienia legalnej działalności NSZZ „Solidarność”. Stanął na czele grupy inicjatywnej, a w 1989 r. został przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Herbapolu. Z powodu swej działalności Pan Józef Godlewski był inwigilowany, wzywany na rozmowy ostrzegawcze i zatrzymywany, zaś w jego domu wielokrotnie przeprowadzano przeszukania. W trakcie jednej z rewizji w 1985 r. skonfiskowano mu nawet prawo jazdy i dowód rejestracyjny samochodu, a  następnie zaaranżowano kontrolę drogową i ukarano z powodu braku tych dokumentów.  Formą represji wobec Pana Józefa Godlewskiego było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych w 1982 r. na 2 lata.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN