Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kos Piotr
Piotr Jan Kos
ur. w 1962 roku w m. Chorzów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019

Biogram

Pan Piotr Kos był studentem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 1986 r. był działaczem nowo reaktywowanego Niezależnego Zrzeszenia Studentów UŚ, w którym pełnił funkcję członka zarządu. Ponadto wszedł również w skład Międzyuczelnianej Rady Porozumiewawczej NZS Uczelni Śląskich. 
Wchodził w skład zespołu redakcyjnego podziemnego pisma NZS Uczelni Górnego Śląska „Kontra”, które w 1987 r. zmieniło nazwę na „Bez Retuszu”, gdzie był jednym z autorów. W latach 1987-1988 był odpowiedzialny za druk i kolportaż niezależnego pisma Wydziału Filologicznego NZS „Na Drodze”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

„Encyklopedia Solidarności” t. 1, T. Kurpierz „Zbuntowani. Niezależne Zrzeszenie Studentów w województwie katowickim 1980-1989”.