Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łaptaś Andrzej

Andrzej Łaptaś

ur. w 1947 roku w m. Ząbkowice Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 374/2016
Biogram
Jako student Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie uczestnik manifestacji studenckich w marcu 1968 r. 
Jesienią 1980 r., będąc pracownikiem naukowym Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie, organizator struktur NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Geologii Dynamicznej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w strukturach podziemnej „Solidarności”. W dniu 13 grudnia 1981 r. organizator wiecu pracowników PAN, podczas którego wyrażano sprzeciw wobec wprowadzenia stanu wojennego. Począwszy od 1982 r. w podziemnej Regionalnej Komisji Wykonawczej, a następnie Regionalnym Komitecie Solidarności Małopolska. 
Zaangażowany w organizację zaplecza poligraficznego RKW, a następnie RKS, poprzez pozyskiwanie sprzętu oraz materiałów wydawniczych, zdobywanie lokali, tworzenie sieci transportu oraz zapewnienie łączności. Czynny przy organizacji przewozu wydawnictw emigracyjnych do kraju. 
W 1989 r. w krakowskim Komitecie Obywatelskim. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej