Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wentowska Barbara

Barbara Wentowska

ur. w 1955 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 488/2019
Biogram
Pracowała w Ośrodku Prac Społeczno-Zawodowych przy Zarządzie Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” w 1981 r. W latach 1983–1989 była aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” na terenie Poznania i okolic. Po wprowadzeniu stanu wojennego prowadziła działalność podziemną: prowadziła w swoim mieszkaniu stały punkt kolportażu prasy podziemnej oraz pracownie „Solidarności Walczącej”. Dystrybuowała prasę podziemną w zakładach pracy w Wielkopolsce („Teletra”, „Polam”, „Centra”) oraz Bydgoszczy (MPK, „Belma”), niosła pomoc rzeczową, żywnościową i finansową osobom represjonowanym i ich rodzinom. Uczestniczyła w demonstracjach solidarnościowych w rocznice podpisania porozumień sierpniowych, wprowadzenia stanu wojennego oraz w święta narodowe.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków