Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kościelniak Wojciech

Wojciech Jan Kościelniak

ur. w 1953 roku w m. Kalisz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 152/2024
Biogram
Od jesieni 1980 r. działał w strukturach NSZZ „Solidarność”, przewodniczył Komitetowi Założycielskiemu w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Polo” w Kaliszu, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej tamże oraz był członkiem Prezydium Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa i współredaktorem biuletynu wydawanego przez ZR. 4 sierpnia 1981 r. z jego inicjatywy zorganizowano w Kaliszu marsz „głodowy”. 13 grudnia 1981 r. przed siedzibą ZR rozpowszechniał wydawnictwa bezdebitowe i komunikaty, został zatrzymany i internowany w Ośrodku Odosobnienia w Ostrowie Wielkopolskim, a następnie – od 7 stycznia 1982 r. – objęty aresztem tymczasowym. Wyrokiem z 6 kwietnia 1982 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu skazał go na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i karę grzywny. Po zwolnieniu działał w ramach Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego i opracowywał teksty ulotek podziemnych struktur „Solidarności”. W grudniu 1982 r. wyemigrował z kraju. W latach 1981-1982 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej