Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Kowalski

ur. w 1939 roku w m. Kwaczała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019
Biogram
Pan Ryszard Kowalski po wprowadzeniu stanu wojennego w dniach 14-23 XII 1981 r. jako przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym Zakład Nr 4 w Dąbrowie Górniczej aktywnie włączył się w organizację strajku na terenie Huty „Katowice” w Dąbrowie Górniczej. W trakcie strajku nadzorował służby porządkowe, rozdzielał żywność oraz nakłaniał uczestników do kontynuowania strajku. Po pacyfikacji strajku Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 XII 1981 r. został tymczasowo aresztowany. Przebywał w Areszcie Śledczym w Sosnowcu. Z dniem 30 XII 1981 r. został zwolniony z pracy. Postanowieniem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 21 I 1983 r. uchylono środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Zwolniony z Aresztu Śledczego dnia 22 I 1983 r. 
Po opuszczeniu Aresztu Śledczego zginął w niewyjaśnionych okolicznościach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej