Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dowżenko Piotr

Piotr Bogusław Dowżenko

ur. w 1968 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 458/2011
Biogram
Jako uczeń IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku od końca 1984 r. do sierpnia 1986 r. zaangażował się w działalność opozycyjną w ramach młodzieżowej organizacji antykomunistycznej Federacja Młodzieży Walczącej. Uczestniczył w druku i kolportażu nielegalnego pisma „Monit” na terenie szkoły. Brał udział w akcji umieszczenia na cmentarzu w Oliwie krzyża upamiętniającego zbrodnię katyńską, wykonywał na murach napisy zawierające antykomunistyczne hasła, np. wzywające do bojkotu wyborów.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN