Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Dowżenko Piotr
Piotr Bogusław Dowżenko
ur. w 1968 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 458/2011

Biogram

Jako uczeń IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku od końca 1984 roku do sierpnia 1986 roku zaangażował się w działalność opozycyjną w ramach młodzieżowej organizacji antykomunistycznej Federacja Młodzieży Walczącej, uczestniczył w druku i kolportażu nielegalnego pisma „Monit” na terenie IX LO w Gdańsku. Brał udział w akcji umieszczenia na cmentarzu w Oliwie krzyża upamiętniającego zbrodnię katyńską, wykonywał na murach napisy zawierające antykomunistyczne hasła (np. wzywające do bojkotu wyborów).

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN