Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Niebrzydowski Lech
Lech Sylwester Niebrzydowski
ur. w 1940 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2012

Biogram

Był działaczem opozycyjnym, członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, przewodniczącym MKZ NSZZ „S” przy Zakładzie Zespołów Samochodowych w Lipsku. Został internowany 13 grudnia 1981 r. Przebywał w Ośrodkach Odosobnienia w Kielcach i w Radomiu do 9 stycznia 1982 r. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1990 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN