Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nawrocki Zbigniew

Zbigniew Nawrocki

ur. w 1959 roku w m. Wadowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 144/2012
Biogram
W latach 80. studiował na Wydziale Historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na tej uczelni. Od 1983 r. uczestniczył w wydawaniu i kolportażu nielegalnych publikacji sygnowanych przez Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. W związku z działalnością w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność” był do 1989 r. rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej