Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Cieślik Leszek

Leszek Jerzy Cieślik

ur. w 1957 roku w m. Olkusz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019
Biogram
Pan Leszek Cieślik był w latach 1980-1989 aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław”  w Bukownie. Jego działalność nie ograniczała się tylko do akcji bezpośrednio godzących w komunistyczny reżim tj. akcji plakatowych i ulotkowych, pełnił również ważną rolę w nawiązaniu kontaktu ze strukturami „Solidarności” w innych zakładach pracy. Dodatkowo brał udział w kolportażu druków i wydawnictw opozycyjnych, z których część przechowywał we własnym domu. Podczas stanu wojennego zbierał składki pieniężne na rzecz rodzin internowanych działaczy, brał udział w manifestacjach żądających uwolnienia więźniów politycznych oraz w mszach za ojczyznę na terenie Śląska oraz Warszawy. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków