Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Przybysz Jerzy

Jerzy Jan Przybysz

ur. w 1954 roku w m. Kołobrzeg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2012
Biogram
Był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Radiowych ELWA w Kołobrzegu. Został powołany na ćwiczenia wojskowe rezerwistów do JW. 1636 w Chełmnie, na których przebywał w okresie od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. Szkolenie wojskowe w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, lub podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło jedynie w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych, jednocześnie nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN