Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sobolewski Krzysztof

Krzysztof Feliks Sobolewski

ur. w 1964 roku w m. Gorzów Wlkp.
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 211/2018
Biogram
Krzysztof Feliks Sobolewski działał w podziemnych organizacjach młodzieżowych na terenie Gorzowa Wlkp. Były to: Młodzieżowy Ruch Oporu, Ruch Młodzieży Niezależnej, Ruch Wolność i Pokój. W wymienionych strukturach Krzysztof Sobolewski zajmował się wykonywaniem i klejeniem plakatów o treści antykomunistycznej, drukowaniem i rozrzucaniem ulotek, wykonywaniem napisów na murach Gorzowa Wlkp. Zajmował się również kolportowaniem pism: „Feniks”, „Szaniec”, „Iskra”. 
Za swoją działalność w Młodzieżowym Ruchu Oporu, dnia 15.06.1983 r. został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Zwolniony z aresztu 26.07.1983 r. na mocy amnestii. Po umorzeniu śledztwa, Krzysztof Sobolewski kontynuował swoją opozycyjną działalność w Ruchu Młodzieży Niezależnej. W strukturze RMN został członkiem zarządu odpowiedzialnym za drukowanie pism oraz ulotek. 
Dnia 12.12.1983 r. Prokuratura Wojewódzka w Gorzowie Wlkp. przedstawiła K. Sobolewskiemu zarzut rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw i tego samego dnia zastosowała względem niego areszt tymczasowy. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. wyrokiem z dnia 19.03.1984 r. skazał Krzysztofa Sobolewskiego na karę 1 roku pozbawienia wolności. Dnia 26.07.1984 r., na mocy amnestii, został zwolniony z Zakładu Karnego w Łęczycy. 
Po wyjściu z więzienia p. Krzysztof Sobolewski nadal kierował poligrafią Ruchu Młodzieży Niezależnej. Oprócz tego, od 1986 r. aktywnie uczestniczył w nadawaniu audycji niezależnego „Radia Solidarność” w Gorzowie Wlkp. W 1987 r. był w grupie działaczy politycznych organizujących w Gorzowie Ruch Wolność i Pokój. Od kwietnia do września 1987 r. p. Krzysztof Sobolewski był trzykrotnie karany przez Kolegium ds. Wykroczeń karami grzywny w wysokości kolejno: 40 tys., 30 tys. i 40 tys. zł., za udział w nielegalnych manifestacjach, rozrzucanie ulotek o treści antykomunistycznej, nielegalne wywieszanie transparentów. Rok 1988 r. to kolejne zatrzymania Krzysztofa Sobolewskiego oskarżonego o rozpowszechnianie nielegalnych pism i ulotek na terenie Gorzowa Wlkp. Dnia 3.06.1988 r. Kolegium ds. Wykroczeń ukarało za to p. K. Sobolewskiego karą grzywny w wysokości 50 tys. zł. Dnia 12.05.1988 r. został tymczasowo aresztowany za nadawanie audycji „Radia Solidarność”. Areszt uchylono 19.05.1988 r. a 30.11.1988 r. postępowanie karne względem Krzysztofa Sobolewskiego zostało umorzone.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN