Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Witold Konrad Fryga

ur. w 1956 roku w m. Zemborzyce Podleśne
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2023
Biogram
Witold Fryga został w dn. 05.11.1982 r. powołany na trzymiesięczne ćwiczenia wojskowe do JW 2198 (28 Pułk Czołgów Średnich) w Czarnem. Rzekome ćwiczenia nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa lub podnoszeniem umiejętności wojskowych, a były środkiem w walce z opozycją i dotkliwą represją polityczną. Osoby powołane  na ćwiczenia wojskowe były poddawane przesłuchaniom, rewizjom  i innym szykanom, były też zmuszane do ciężkiej i często bezsensownej pracy. Poddawano ich ponadto (podobnie jak osadzonych  w ośrodkach internowania) indoktrynacji politycznej, prowadzonej przez wojskowy aparat polityczno-wychowawczy. Po zakończeniu ćwiczeń wojskowych Pan Witold Fryga, zatrudniony jako mechanik w Lubelskich Zakładach Naprawy Samochodów, od lutego 1983 r. zaangażował się w działalność zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność” poprzez kolportaż ulotek  w swoim miejscu pracy. W związku z tą działalnością w dn. 18.03.1983 r. doszło do przeszukania mieszkania Pana Witolda Frygi, podczas którego odnaleziono materiały bezdebitowe. W tym samym roku z panem Witoldem Frygą przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą.

Jako jedna z osób, które kontynuowały działalność związkową po wprowadzeniu stanu wojennego,  Pan Witold Fryga był inwigilowany w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. "Kolporter", prowadzonej przez Wydział II KWMO w Lublinie w okresie od 08.11.1982 r. do 30.12.1983 r. (akta nie zachowały się). 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Grzegorz Majchrzak (red.), „Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r.” (IPN, Warszawa 2016)