Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Piatecki

ur. w 1945 roku w m. Stanisławów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 416/2020
Biogram
Pan Tadeusz Piatecki był członkiem NSZZ „Solidarność” oraz jednym z organizatorów Tajnych Komisji Zakładowych na terenie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego we Wrocławiu. 
Pan Tadeusz Piatecki był redaktorem nielegalnego biuletynu „Iskierka”, zajmował się również kolportażem nielegalnych pism tj. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność FAT”, „Hybryda” i in. oraz organizowaniem zbiórek pieniężnych.
Po wprowadzeniu stanu wojennego Pan Tadeusz Piatecki został internowany 13 grudnia 1981 r. w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, 9 stycznia został przeniesiony i osadzony w Zakładzie Karnym w Nysie, zwolniony 19 stycznia 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej