Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Czachor Jacek

Jacek Czachor

ur. w 1949 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 652/2011
Biogram
W 1968 r. był aktywnym uczestnikiem strajku okupacyjnego na Politechnice Warszawskiej. Zajmował się kolportażem ulotek nawołujących do wystąpień studentów. Za udział w strajku został usunięty z uczelni. 
W 1980 r. był inspiratorem założenia NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy, tj. w Radomskiej Wytwórni Telefonów „Telkom-RWT”. Od dnia 5 stycznia 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w RWT. W dniu 13 grudnia 1981 r. został internowany za „nie przestrzeganie norm i zasad porządku prawnego, nawoływanie do niepokojów społecznych”. Został osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Areszcie Śledczym w Kielcach, a następnie na mocy decyzji o uchyleniu internowania z 7 lipca 1982 r. zwolniony. Następnego dnia opuścił ośrodek odosobnienia. 30 sierpnia 1982 r. został ponownie osadzony w Areszcie Wydziału Śledczego w Radomiu za kontynuację działalności w zawieszonym NSZZ „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN