Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Połeć Elżbieta

Elżbieta Maria Połeć

ur. w 1958 roku w m. Słupsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 320/2019
Biogram
Pani Elżbieta Połeć była zaangażowana w działalność opozycyjną od grudnia 1981 r. do 1989 r. Dn. 13 grudnia 1981 r. została zatrzymana i aresztowana w siedzibie  Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Słupsku. Od marca do grudnia 1982 r. aktywnie wspierała  działalność Okręgowego Komitetu Oporu w Słupsku, zajmowała się drukowaniem gazetki „Solidarność Słupska”. Następnie kolportowała lokalne wydawnictwa „Solidarności” oraz innych struktur podziemnych m.in. „Tygodnik Mazowsze”. Zbierała informacje dotyczące osób zatrzymanych i ich rodzin w celu uzyskania przez nich wsparcia od Biskupiego Komitetu Pomocy Osobom Represjonowanym, prowadziła tam księgowość i gromadziła dokumenty.
Od marca 1987 r. przez okres dwóch lat  współpracowała z Komisją Interwencji i Praworządności NSZZ „S” na terenie woj. koszalińskiego i słupskiego. Równocześnie od sierpnia 1985 r. do 1987 r. pełniła funkcję maszynistki w strukturach Regionalnej Komisji Koordynacyjnej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków