Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jarosław Stanisław Twardowski

ur. w 1962 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 227/2022
Biogram
Pan Jarosław Twardowski w latach osiemdziesiątych działał w opozycji antykomunistycznej. Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 r. współtworzył zespół redakcyjny podziemnego pisma Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego (NSZZ) „Solidarność” – „Z Dnia na Dzień”. 
W czerwcu 1982 r. rozpoczął współpracę z Kornelem Morawieckim i pełnił funkcję redaktora pisma „Solidarność Walcząca” (SW). W latach 1982-1984 zatrzymywany, szantażowany i przesłuchiwany. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych działał na rzecz Agencji Informacyjnej SW, gdzie zajmował się zbieraniem informacji, redakcją i wydawnictwem „Serwisu Informacyjnego Solidarności Walczącej”, który ukazywał się do maja 1990 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Solidarność Walcząca w dokumentach. Materiały własne, t. 2, cz. 1, wybór, wstęp, opracowanie K. Dworaczek, G. Waligóra, Warszawa 2010.
    • Ł. Kamiński, „NSZZ Solidarność Region Dolny Śląsk” [w:] „NSZZ Solidarność 1980-1989. Polska Południowa”, t. 6, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010.
    • S. Rudka, Poza cenzurą. Wrocławska prasa bezdebitowa 1973-1989, Wrocław-Warszawa 2001.