Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Józef Olszański

ur. w 1918 roku w m. Złotkowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2017
Biogram
Józef Olszański (1918-2010) od początku okupacji działał w konspiracji jako żołnierz Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej Okręg Lwów. W sierpniu 1944 r. wcielono go do Wojska Polskiego, a następnego roku podczas zmagań o Wał Pomorski został ciężko ranny. W latach 1955-1978 pracował jako kierownik sklepu w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Przemyślu.
Od 1976 r. w jego domu w Przemyślu działała skrzynka kolportażowa niezależnej prasy i wydawnictw. W latach 1980-1981 był zaangażowany w działalność Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZR „Solidarność Wiejska” i Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Przemyślu. Po wprowadzeniu stanu wojennego ponownie udostępnił swoje mieszkanie na punkt kontaktowy i kolportażowy. Należał również do siatki kolportażowej Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” w Przemyślu.
W 1983 r. wraz z Markiem Kuchcińskim i Tadeuszem Soplem wszedł w skład grupy kierowniczej zakładającej struktury Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników na terenie województwa przemyskiego. Nadal zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw oraz włączył się w działalność Duszpasterstwa Rolników. W ramach rozszerzania współpracy pomiędzy strukturami opozycyjnymi w regionie w 1984 r. wziął udział w utworzeniu Komitetu Oporu Rolników „Solidarność” Polski Południowej.
W  1989 r. został członkiem Regionalnego Komitetu Koordynacyjnego NSZZ RI „Solidarność” w Przemyślu jako przedstawiciel gminy Przemyśl.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej