Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Piotrowski Andrzej

Andrzej Piotrowski

ur. w 1958 roku w m. Posada Zarszyńska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 99/2013
Biogram
Od września 1979 r. pracował w Urzędzie Gminy Zarszyn. W 1980 r. współtworzył tam struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i został przewodniczącym Komisji Zakładowej. Współpracował również z Międzyzakładową Komisją Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” i Podkarpackim Regionalnym Komitetem Założycielskim NSZZ „Solidarność” w Krośnie. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową w ramach podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” i NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” na terenie gminy Zarszyn. Kolportował podziemną prasę, drukował nielegalne ulotki, wystawiał przepustki umożliwiające związkowcom poruszanie się po kraju, organizował pomoc dla internowanych i ich rodzin, pomagał osobom ukrywającym się, uczestniczył w nielegalnych manifestacjach, angażował się w pozyskiwanie pozwoleń na budowę oraz w samą budowę kościołów w Pastwiskach i Długiem. Działalność kontynuował do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków